Dede Korkud ‘da Bilincin Hâlleri ve Eylemleri

Kitab-ı Dedem Korkud alâ lisan-ı taife-i Oğuzan, Türk halk edebiyatının şahikasıdır. Bir dönemin ve coğrafyanın Türk kültürü, inanç sistematolojisi ve sosyal yaşamı hakkında aktardığı somut bilgilerin, sözü edilen dönem ve coğrafyanın özelliği ışığında değerlendirilmesi çok önemli açılımlar sunacaktır. Dede Korkud Kitabı, günümüzde geniş bir yelpaze üzerinde farklı görünümlere sahip olsa da, “Türk-İslâm Ruhu” olarak tanımlayabileceğimiz bir kurgusal zihin modeli şemasının, ilk somut örneklerini sunar. Bu nedenle mutlaka psiko-mitolojik okunması gereken bir eserdir. “Psiko-mitolojik okuma”dan ne anlaşılmalıdır ve Dede Korkud’un bu açıdan önemi nedir? Devamını oku…

Prof. Dr. M. Bilgin SAYDAM

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir