Bozkırda Ölüm ve Yas

Cengiz Han, Taoist bilge Çang-çuen‟i huzuruna çağırttığında içinde derin bir ümit vardı. Ġlk karĢılaĢmalarında “Ölümsüzlük ilacınız var mı?” diye sordu. Üstat, sözü ve Han‟ı hiç yormayan kesinlikte yanıtladı: “Hayatı korumanın yolları var, fakat bir ölümsüzlük ilacı yoktur.” 10 Mart 1223‟te, TaĢkent bölgesinde bir sürek avında attan düĢerek yaralandı. Taoist bilge, „bilgeliğinin‟ bir kanıtı gibi Cengiz Han‟a, baĢına gelenin, alınacak bir ders olduğunu söylese de aldığı yanıt, avlanmanın asla vazgeçilmeyecek bir zevk olduğu idi. Onun günümüzdeki çocuklarından bir Moğol, Fransız araĢtırmacı Roux‟a Ģu esinleyici cümleyi boĢuna söylememiĢtir: “ġamanlar hayattan, rahipler ölümden söz eder.” Devamını oku…

Psikiyatr Dr. Cemal DÜNDAR

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir